Isurketen murrizketa babestutako portu eta inguruetan

Isurketarik ez
portuan (irteera/sarrera)
eta babestutako
inguruetan

% 25eko
isurketa
murrizketa

Erregaien
kontsumoa
% 25
txikiagoa

Ingurunea
babesten duen
nabigazio
isila